Apricus erbjuder tjänster som handlar om invånares medverkan i stadsutveckling:

 • ger föredrag om medborgardeltagande i planering
 • formar utbildningar riktade till särskilda grupper
 • ger rådgivning om metoder och strategier för medskapande designprocesser
 • leder projekt med medborgardeltagande
 • representerar invånare i planeringsprocesser (advocacy planning)
 • undersöker och utvärderar goda och dåliga exempel
 • gör kunskapsöversikter från praktik
 • genomför utredningar av olika slag
 • skriver internationella forskningsöversikter
 • bidrar med kunskap i referensgrupper
 • deltar som expert i arkitekttävlingar och planeringsuppdrag
 • gör även layout av böckerposters och prezis