Stenberg, Jenny, et al (2013). Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola. (ladda ner)

Stenberg, Jenny (2012). »The Strength of Codesign: Citizens as Community Builders«. In: Design, Participation, Sustainability, ICT: Sustainable Public Open Spaces and Participation through Interaction and ICT. Ooms & Verbeke. Ghent, Belgium. (download)

Stenberg, Jenny & Lasse Fryk (2012). »Urban Empowerment through Community Outreach in Teaching and Design.« Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences 46: 3284–3289. (download)

Stenberg, Jenny, et.al (2012). “Urban Empowerment: Cultures of Participation and Learning”. Unpublished paper. Gothenburg, Mistra Urban Futures. (download)

Stenberg, Jenny (2010). »Tre bostadsområden: Olika typer av governance» (Three Neighbourhoods: Different Types of Governance). I: I trygghetens namn. Sahlin. Göteborg, Daidalos. (ladda ner / download)

Stenberg, Jenny (2010). »Partnerskap för trygghet: Stadsutveckling eller social exkludering?» (Partnerships for Safety: Urban Development or Social Exclusion?).I: I trygghetens namn. Sahlin. Göteborg, Daidalos. (ladda ner / download)

Stenberg, Jenny, Liane Thuvander (2005). Att länka miljöeffekter och sociala effekter: Utvärdering av LIP-finansierade bostadsförnyelseprojekt. Stockholm, Naturvårdsverket. (ladda ner)

Andersson, Åsa, Ulf Borelius, Thomas Johansson, Kerstin Lökken, Ove Sernhede, Jenny Stenberg (2004). »Man måste väl ibland tro att det som görs blir bra också» Goda projekt och sega strukturer – Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg. Göteborg, Centrum för Kulturstudier, Göteborgs Universitet. (ladda ned)

Schulz, Solveig, Gunila Jivén, Inga Malmqvist, Jenny Stenberg and Lotta Särnbratt (2004). Arkitektur betyder: Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar – Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg. Göteborg, Chalmers Arkitektur. (ladda ner)

Stenberg, Jenny (2004). »Hur får vi hela Göteborg engagerade i detta?» Utvärdering av Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården. Göteborg, Centrum för Kulturstudier, Göteborgs Universitet. (ladda ner)

Stenberg, Jenny (2004). Planning in Interplace? On Time, Power and Learning in Local Activities Aiming at Social Inclusion and Sustainable Development. Thesis. Göteborg, Chalmers Architecture. (download)