På senare tid har jag varit ansvarig för några satsningar på tema medborgardialog där interaktionen med samhället varit intensiv:

  • Forskningsprojektet Mellanplats – Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering finansierat av Formas 2011-2013 som handlade om hur samhället behöver förändras för att möte invånarnas initiativ och vice versa.
  • Forskningsprojektet Den lärande staden inom Mistra Urban Futures 2010-2011 som syftade till att utveckla kunskap om invånarnas deltagande i stadsutveckling.
  • Masterkursen Suburbs—design & future challenges 2008-2011 där arkitektstudenter lär medskapande design.
  • Medborgarprojektet Nya bostäder i Biskopsgården 2006 där en grupp invånare fick i uppdrag att komma med förslag till förtätning inför stadsbyggnadskontorets program för området.